Läktare

LäktareSöker ni utomhusläktare i stål? Då har ni kommit rätt!

 

Vi kan tillverka utomhusläktare för arenor, fotbollsplaner och andra ställen där en läktare är att föredra. Konstruktioner i stål har extremt hög hållfasthet och står emot väder och vind utan problem. Eftersom våra läktare byggs i moduler är det enkelt att bygga ut allteftersom behovet förändras.

Kvalitetssäkert. Våra stålkonstruktioner håller absolut högsta kvalitet.

Korta montagetider. Den höga prefabriceringsgraden leder till kort montagetid på plats, vilket medför minimala trafikstopp i eventuell närliggande väg eller järnväg.

Genomtänkta logistiklösningar. Redan i verkstaden lastas alla komponenter på transportfordonet i mon- tageordning. Komponenterna lyfts som regel på plats direkt från lastbil och monteras med förhållandevis få montörer.

Ekonomiska fördelar. Kostnader för såväl transport som grundläggning och lyftkranar kan hållas låga. Konstruktionen gör det även enkelt att bygga ut allteftersom behovet förändras.

Ett långsiktigt val. Stål står emot väder och vind i många år.

Kontakta konstruktör för konstruktionshjälp och utförlig prislista.