Läktare

LäktareSöker ni utomhusläktare i stål? Då har ni kommit rätt!

 

Vi kan tillverka utomhusläktare för arenor, fotbollsplaner och andra ställen där en läktare är att föredra. Konstruktioner i stål har extremt hög hållfasthet och står emot väder och vind utan problem. Eftersom våra läktare byggs i moduler är det enkelt att bygga ut allteftersom behovet förändras.

Korta montagetider. Den höga prefabriceringsgraden leder till kort montagetid på plats. Komponenterna lyfts som regel på plats direkt från lastbil och monteras med förhållandevis få montörer.

Ett långsiktigt val. Stål står emot väder och vind i många år.

Kontakta oss för eventuell konstruktionshjälp och offert.